มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

เปิดคอร์สอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ห้องภาวนามูลนิธิฯ

อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

โพธิธรรมญาณสถาน

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

แสงธรรมโพธิญาณ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประวัติ โพธิธรรมญาณสถาน

“โพธิธรรมญาณ” อันมีความหมายด้านการปฏิบัติว่า “ญาณที่นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยกำลังของเตโชสมาบัติ ซึ่งเป็นกำลังสมาธิผสานกับกำลังอุเบกขา อันเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีพลานุภาพมหาศาล ในการเผาและถอนอาสาวะกิเลส จนรู้แจ้งแทงทะลุและนำไปสู่มรรคผลนิพพาน"

ตามหลักสติปัฏฐานสี่ เน้นมาที่การมีความเพียรเผากิเลส เป็นเทคนิคในการปฏิบัติ ที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่า อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน หลักการภาวนา เป็นการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส โดยมีการตั้งสติรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว สอนโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

วิธีสมัคร คอร์สอบรม

โปรดอ่านโดยละเอียดในทุกขั้นตอน

เลือกคอร์สที่ต้องการเขัาอบรม

อ่านขั้นตอนการสมัครให้ครบทุกข้อ

โหลดและเขียนใบสมัคร
(อยู่ในขั้นตอนสมัคร)

ส่งมาที่เมล info@techovipassana.org
โทร 02 117 4063 ถึง 64

โพธิธรรมญาณสถาน

ดำเนินงานโดย มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต
462/12 ซอยอ่อนนุช 8 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.00 น.
โทร: 02-117-4063 to 64 แฟกซ์: 02-117-4065
Email: info@techovipassana.org

🚧 ภูเก็ต (เร็ว ๆ นี้)

🚧 เชียงราย (เร็ว ๆ นี้)